despre noi

Scopul și Obiectivul principal
al Asociației

este acela de a promova interesele membrilor săi prin reprezentarea acestora, cu prilejul desfășurării activității specifice de către aceștia, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, precum și în relația cu alte entități, în domeniul protecției mediului și managementului deșeurilor de ambalaje.

Alte obiective ale asociației sunt:

Inițierea,

realizarea și diseminarea de studii privind deșeurile de ambalaje

Crearea

de campanii de informare în domeniul protecției mediului și al managementului deșeurilor de ambalaje

Organizarea

de conferințe, simpozioane în domeniul protecției mediului și valorificării/reciclării deșeurilor de ambalaje

Promovarea

transparenței și liberei concurențe în domeniul deșeurilor de ambalaje

Elaborarea

de "bune practici" în colectarea și valorificarea/reciclarea deșeurilor de ambalaje

Colaborarea

cu alte asociații din același domeniu și/sau din domenii conexe

Asociația noastră este compusă din membri fondatori și membri asociați

Membri