Articole

Contribuția Dr. Mihaela Frăsineanu, Directorul Executiv al Asociației OIREP Ambalaje la Conferința Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, safe and resilient society

10 noiembrie 2021

Asociația OIREP Ambalaje este forul organizațiilor de implementare a răspunderii extinse a producătorilor prin intermediul cărora producătorii și importatorii de ambalaje si produse ambalate își îndeplinesc obiectivele de reciclare. Ne dorim ca implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor (REP), astfel cum este reglementată de legislația națională și Directivele Europene în materie, să devină cu adevărat eficientă, iar obiectivele principale ale membrilor Asociației, respectiv colectarea separată, asigurarea trasabilității pe întreg lanțul de management al deșeurilor de ambalaje și atingerea performanței manageriale, respectiv asigurarea unui mediu concurențial fără furnizori cu statut special, să fie sprijinite de legislația din domeniu.

Rolul OIREP-urilor – organizații pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor – este unul esențial în lanțul managementului deșeurilor de ambalaje, pentru că reprezentăm garanția faptului că toți actorii din sistem – colectori, transportatori, reciclatori – colaborează în așa fel încât gestionarea deșeurilor de ambalaje să se facă eficient, la timp, legal.

Din experiența membrilor Asociației OIREP Ambalaje, a rezultat faptul că rolul educării și conștientizării populației cu privire la impactul deșeurilor asupra mediului și a calității vieții este unul central. Există o legislație care guvernează managementul deșeurilor, dar ea nu este suficientă pentru a face diferența între o populație educată pe tema deșeurilor și mai ales responsabilă din acest punct de vedere și una care menține inerțial comportamente de consum care nu respectă comunitatea și binele tuturor. Fiecare dintre membrii noștri depune o activitate susținută în cadrul comunităților în care își desfășoară activitatea, finanțând programe educative care să stimuleze colectarea selectivă cu implicarea din ce în ce mai crescută a populației. De asemenea, ne bucură faptul că suntem în pragul demarării, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a unui program de educare la nivel național, primul efort concertat de acest fel din România. Suntem convinși de utilitatea unui astfel de demers, care să transmită, cu puterea reunită a Asociației noastre și a autorității responsabile de mediu, că trecerea spre o nouă eră  – cea a economiei circulare – este în puterea noastră.

Mai jos intervenția doamnei Mihaela Frăsineanu- director executiv Asociația OIREP Ambalaje, în panelul #Environment din cadrul Summit-ului ”Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, safe and resilient society”.