Articole

Contribuția Asociației OIREP Ambalaje la PRIA Environment, din data de 2 noiembrie 2021

Datele recent publicate de EUROSTAT arată faptul că producătorii din România, prin intermediul OIREP-urilor, nu doar că și-au îndeplinit obiectivele de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic, ba chiar au și depășit media europeană (43% în România, 40% media europeană). Cu toate acestea, obiectivele de reciclare din ce în ce mai mari și preocuparea pentru creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje reciclate au condus la necesitatea implementării Sistemului Garanție Returnare (SGR), sistem complementar OIREP-urilor.

Deși focusul este acum pe punerea în funcțiune a acestui nou sistem, nu trebuie să uităm faptul ca doar aproximativ 30% dintre ambalaje vor fi gestionate prin intermediul SGR. Ceea ce înseamnă că aproximativ 70% dintre ambalaje, din punctul de vedere al îndeplinirii obiectivelor de colectare și reciclare, vor fi gestionate în continuare de către OIREP-uri. De aceea, eforturile pentru eficientizarea sistemului clasic de EPR trebuie depuse în continuare și chiar intensificate, acest fapt fiind subliniat constant de către asociația noastră.

Tocmai pentru ca cele două instrumente – SGR și OIREP – să aducă beneficii majore asupra managementului deșeurilor de ambalaje din România, este necesar să se țină cont de întrepătrunderea dintre ele, mai ales în stabilirea termenului de implementare pe care noi îl vedem mai degrabă ca fiind la începutul unui nou exercițiu financiar și operațional (dată fiind complexitatea datelor fiscale și nu numai, a încadrării produselor și deșeurilor, a raportărilor către autorități, a îndeplinirii obiectivelor de reciclare etc.), astfel încât să nu existe o imixtiune a celor două.

Un ultim aspect, esențial însă, care poate crea anumite discrepanțe între cele două sisteme, deși este vorba despre aceiași producători reprezentați, este tratamentul asimetric în ceea ce privește proprietatea asupra deșeurilor și a materialelor, care în cadrul SGR este a administratorului, deci a producătorilor, fapt ce aduce o mai bună predictibilitate în îndeplinirea obiectivelor și posibilitatea intervenției pentru remedierea eventualelor blocaje și disfuncționalități. Este necesară deci și o revizuire a legislației aplicabile OIREP-urilor, astfel încât tratamentul să fie egal pentru ambele instrumente prin intermediul cărora producătorii își îndeplinesc obiectivele de reciclare.

Membrii Asociației OIREP Ambalaje au finanțat și vor finanța în continuare activitățile de gestionare a deșeurilor de ambalaje, găsind cele mai bune soluții de eficientizare a activităților, inclusiv prin intermediul campaniilor de conștientizare și educare a populației, la nivel local, derulate cu suportul membrilor noștri încă din anul 2019. Pentru că rezultatele acestor campanii nu sunt încă cele așteptate, membrii Asociației OIREP Ambalaje au făcut demersurile necesare pentru semnarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Mediului în vederea derulării unei campanii naționale de conștientizare și educare a publicului și a operatorilor economici în vederea implementării ierarhiei deșeurilor și mai ales a colectării separate corecte a deșeurilor de ambalaje.

Asociația noastră este pe deplin încredințată că această campanie la nivel național va avea un impact major asupra îndeplinirii obiectivelor de reciclare și protejării sănătății umane și a mediului înconjurător. Educarea și conștientizarea în mod unitar și consecvent vor fi pentru prima dată deservite eficient, dincolo de simpla obligație legislativă.

Dr. Mihaela Frăsineanu
Director Executiv
Asociația OIREP Ambalaje