Articole

COP26 – Între moment controversat și efort conjugat

Dr. Mihaela Frăsineanu, Director Executiv al Asociației OIREP Ambalaje
3 noiembrie 2021

Atât oamenii de știință cât și reprezentanții industriei de reciclare au punctat cu dezamăgire rolul marginal pe care managementul deșeurilor l-a căpătat pe agenda reuniunii liderilor mondiali de la Glasgow – Conferința Părților no.26. Deși datele statistice nu sunt deloc puține și arată clar corelația dintre obiceiurile de consum și amprenta de carbon, iar economia circulară este agreată la nivel mondial ca unică soluție de redesenare a economiei statelor lumii, organizatorii COP26 au neglijat rolul central al discuției despre managementul deșeurilor și reciclare.

La nivel mondial, mai puțin de o cincime din deșeurile de ambalaje și chiar produsele de unică folosință din materiale nesustenabile sunt colectate, sortate și reciclate corespunzător. Poluarea directă (depozitele de deșeuri) sau indirectă (incineratoare sau facilități de reciclare) pe care o determină aproximativ 80% din deșeurile lumii este una în creștere absolută, și cu toate acestea mai-marii planetei au încă o mică ezitare în a vedea această parte a activității umane ca importantă în discuția despre amprenta de carbon.

Discuția despre economia circulară cu tot ce presupune aceasta – producție bazată pe principiile sustenabilității, obiceiuri de consum și de debarasare de deșeuri aliniate la standardele unei lumi care se dorește mai curată, mai puțin poluată – este una esențială și în cadrul mai mare al retoricii schimbărilor climatice la nivel planetar. Legiuitorii trebuie să se implice direct în conceperea unui cadru normativ care să pună o frână eficientă consumului de produse nesustenabile.

Lumea nouă trebuie să reconsidere produsele cu termen lung de întrebuințare, care pot fi reparate, și ale căror componente pot fi reciclate cât mai aproape de 100%. Gospodăriile trebuie încurajate să facă achiziții de bunuri și produse mai sustenabile. Omul de rând trebuie să înțeleagă legătura între colectarea selectivă a deșeurilor și calitatea vieții pe o planetă mai puțin poluată, cu mai puține emisii de carbon. Problema nu mai este numai a producătorilor, a devenit una extinsă la autorități, la societatea civilă, la formatorii de opinie, la educatori și la cetățeanul de rând. Poluarea este rezultatul unui comportament pe lanț, și va trebui să își capete soluții de același tip – sistemice.

Scopul final al economiei circulare este de a reuși să elimine deșeurile. Este vorba despre producție responsabilă ca proces în sine, despre utilizarea inteligentă a materiilor prime și a resurselor naturale cu scopul de a crea produse cu maximă durată de viață, și complet reciclabile. Discuția despre economia circulară trebuie încurajată de liderii globali, și trebuie implementată curajos de jos în sus, de la nivelul gospodăriilor la cel al comunităților, apoi regiunilor și națiunilor. Reuniunea COP26 de început de noiembrie de la Glasgow trebuie să coreleze toate elementele problemei schimbărilor climaterice, începând de la redesenarea economiei mondiale.

Articol apărut în Bursa 03-04 noiembrie 2021
https://www.bursa.ro/cop26-intre-moment-controversat-si-efort-conjugat-81537444