Articole

Impactul implementării SGR asupra schemei de EPR

Impactul implementării SGR asupra schemei de EPR

Dr. Mihaela Frăsineanu

Forumul de management și reciclare a deșeurilor – 21 octombrie 2021

Într-o piață de peste 2 milioane tone de ambalaje, aproximativ 30% dintre acestea vor fi gestionate prin intermediul SGR (sistemul de garanție-returnare). Ceea ce înseamnă ca aproximativ 70% dintre ambalaje, din punctul de vedere al îndeplinirii obiectivelor de colectare și reciclare, vor fi gestionate, în cadrul aceluiași sistem de REP (responsabilitate extinsă a producătorilor), de către OIREP-uri. Eforturile pentru eficientizarea sistemului trebuie depuse în continuare, acest fapt fiind subliniat constant de către asociația noastră.

Dovezile din partea Asociației OIREP Ambalaje de implicare în clarificarea și eficientizarea sistemului constau în:

  • Implementarea la nivel național a unui Contract cadru de colaborare cu ADI/UAT-uri, astfel încât obligațiile celor doi parteneri să fie înțelese și aplicate în mod unitar, iar acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale sa fie cu adevărat națională;
  • Crearea unui Grup de Lucru săptămânal cu reprezentanți ai AOA, FADI și MMAP (suntem deja la a 4-a întâlnire) pentru clarificarea și unificarea tuturor aspectelor practice legate de colaborarea dintre cele două entități (ADI/UAT și OIREP);
  • Semnarea unui Protocol de colaborare cu MMAP în vederea derulării unei campanii naționale de conștientizare și educare a publicului și operatorilor economici în vederea implementării ierarhiei deșeurilor și mai ales a colectării separate corecte a deșeurilor de ambalaje, pentru că suntem cu adevărat conștienți că aceasta are un impact major asupra îndeplinirii obiectivelor de reciclare. Educarea și conștientizarea în mod unitar, la nivel național, vor fi pentru prima dată promovate cu adevărat, dincolo de prevederile legislative.

În ceea ce privește SGR, membrii AOA consideră că acesta este un instrument suplimentar OIREP-urilor, aflat la îndemâna producătorilor, prin intermediul căruia aceștia se asigură că obiectivele de reciclare din ce în ce mai mari sunt îndeplinite iar sursa de materii secundare recuperate prin reciclare este asigurată.

Tocmai pentru ca cele două instrumente – SGR și OIREP – să poată fi folosite astfel încât beneficiile sa fie majore, este necesar să se țină cont de întrepătrunderea dintre ele, mai ales în stabilirea termenului de implementare pe care noi îl vedem mai degrabă ca fiind la începutul unui nou exercițiu financiar si operațional (dată fiind complexitatea datelor fiscale și cantitative, încadrării produselor si deșeurilor, raportărilor către autorități, îndeplinirii obiectivelor de reciclare etc.), astfel încât să nu existe o imixtiune între cele două.

Un ultim aspect, esențial însă, care poate crea anumite discrepanțe intre cele 2 sisteme, deși este vorba despre aceeași producători reprezentați, este tratamentul asimetric în ceea ce privește proprietatea asupra deșeurilor și a materialelor, care în SGR este a sistemului, fapt ce aduce o mai bună predictibilitate în îndeplinirea obiectivelor și posibilitatea intervenției pentru remedierea eventualelor blocaje și nefuncționalități.