Articole

Scrisoare deschisă – Colectarea separată în impas la nivelul administrației locale

Scrisoare deschisă
Colectarea separată în impas la nivelul administrației locale

5 noiembrie 2021

Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, dl. Tanczos Barna, a declarat recenti că în urma controalelor ministerului la nivelul administrației locale, a reieșit faptul că peste 700 de primării nu asigură serviciul de colectare separată a deșeurilor. Mai mult decât atât, ministrul a mai adăugat și informația cum că multe dintre primării fac declarații în fals privind deținerea unui sistem funcțional de colectare separată și raportează o înșiruire de deșeuri generate pe diverse categorii și tipuri de material.

Ministrul a pus în alertă Garda de Mediu, cerând un control aprofundat la nivel de unități administrativ-teritoriale, de data aceasta la nivel național, control însoțit de aplicare de amenzi și sancțiuni pentru abaterile grave existente pe tema managementului deșeurilor.

Asociația OIREP Ambalaje salută acest demers al ministerului și consideră că unul dintre elementele importante ale controlului ar trebui să fie și analiza modului de calcul și fundamentare a tarifului de gestionare a deșeurilor reciclabile, întrucât conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, utilizatorii serviciului de salubrizare (gospodării, instituții și agenți economici) nu ar mai trebui sa plătească și costurile aferente gestionării deșeurilor de ambalaje din fracția reciclabilă municipală, costuri care sunt acoperite de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP), conform dispozițiilor legale în vigoare (Legea nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare).

Sistemul de garanție-returnare (SGR) aplicabil ambalajelor nereutilizabile pentru băuturi este mai mult decât binevenit, dar nu va fi suficient în sine. Acesta va trebui să vină și să completeze corespunzător activitatea de bază privind colectarea separată organizată de autoritățile publice locale, care este practic motorul multiplelor procese de gestionare a deșeurilor din România, înlocuind eliminarea finală prin depozitare cu reciclarea și producția de noi materiale. Fără colectarea separată la nivel municipal, niciun sistem nu poate fi implementat și cu atât mai puțin să fie și eficient. Aceasta constituie baza unui lanț economic sănătos, care are grijă ca procesul de gestionare a deșeurilor de ambalaje să rezulte în materie primă secundară pentru următorul ciclu de producție sau, alternativ în energie, atunci când reciclarea nu mai este posibilă.

Dr. Mihaela Frăsineanu, Director Executiv
Asociația OIREP Ambalaje


Articol apărut în Bursa 05 noiembrie 2021:
https://www.bursa.ro/mihaela-frasineanu-director-executiv-al-asociatiei-oirep-ambalaje-3939colectarea-separata-in-impas-la-nivelul-administratiei-locale3939-08167440