Articole

Soluțiile Asociației OIREP Ambalaje pentru creșterea ratei de reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din fluxul municipal

Soluțiile Asociației OIREP Ambalaje pentru creșterea ratei de reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din fluxul municipal
Soluțiile Asociației OIREP Ambalaje pentru creșterea ratei de reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din fluxul municipal

În anul 2022, România a reciclat aproape 1.500.000 tone de deșeuri de ambalaje, conform datelor raportate la Administrația Fondului pentru Mediu.

Ratele de reciclare pentru același an, calculate conform datelor de la AFM, sunt de: 60,82% pentru deșeurile de ambalaje – este rata de reciclare a producătorilor realizată de OIREP-uri, organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului – și de 19,45% pentru deșeurile municipale solide – ilustrează ce cantitate a fost deviată de la depozitare prin reciclare și compostare de către autoritățile locale. Aici sunt incluse deșeurile de ambalaje venite din fluxul municipal, generate de cetățeni, alături de deșeurile non-ambalaj, de exemplu: reviste, hârtie și altă papetărie, dar și deșeurile biodegradabile care pot fi compostate.

Având în vedere că în anul 2022 obiectivul de reciclare a fost de 55%, putem declara că în domeniul deșeurilor de ambalaje, s-au îndeplinit țintele de reciclare. În 2023, obiectivul a crescut la 60%.

Asociația OIREP Ambalaje este formată din 10 organizații, care implementează răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, din totalul de 16 licențiate în momentul de față, în România, de către Ministerul Mediului. Asociația reprezintă interesele producătorilor care pun pe piață bunuri ambalate și care au obligația de a recicla un anumit procentaj din cantitatea ambalajelor pe care le introduc în România. Ambalajele sunt confecționate din șapte tipuri de materiale – sticlă, plastic, PET, hârtie, carton, aluminiu și lemn – cărora le corespunde câte un obiectiv de reciclare anual, impus de Ministerul Mediului, pentru a putea atinge țintele setate de UE pentru 2025.

Pentru a-și îndeplini aceste obligații, producătorii au în prezent trei posibilități, cărora li se va adăuga din această iarnă Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), respectiv:

a) pot plăti direct la Administrația Fondului pentru Mediu o penalitate în valoare de 2 lei/kg de deșeu de ambalaj pe care nu îl reciclează.
b) pot încheia direct contracte cu firmele colectoare pentru deșeurile de ambalaj secundar și terțiar (ambalajul pentru transport).
c) pot să își îndeplinească obligația prin finanțarea sistemului de colectare prin intermediul organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) – soluție pe care o abordează majoritatea.

Procesul este simplu: producătorii finanțează OIREP-urile, care la rândul lor încheie contracte atât cu operatorii colectori, dar mai ales cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare/Primăriile locale, și astfel finanțează întregul proces de colectare – sortare – transport până în curtea reciclatorului a deșeului de ambalaj din fluxul municipal.

Ținând cont de toate aceste date, cât s-a reciclat în România în 2022 și obiectivul de reciclare a deșeurilor de ambalaje atins de producători prin intermediul OIREP-urilor, concluzia este simplă: următorul pas este creșterea cantităților reciclate de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal.

Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului sunt interesate ca o parte cât mai mare din cantitățile de deșeu de ambalaj aflate în fluxul municipal să ajungă la reciclare, pentru că doar astfel vom putea face față provocărilor viitoare setate de țintele ce trebuie atinse în următorii ani, până în 2030.

Asociația OIREP Ambalaje propune două soluții: comunicarea constantă și unitară pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la necesitatea colectării separate și implementarea unui mecanism de coordonare a gestionării deșeurilor de ambalaje la nivel național, pe lângă celelalte pârghii implementate cu succes în alte țări UE cum ar fi: implementarea Sistemului Garanție-Returnare, creșterea taxei de depozitare pentru cetățenii care nu colectează separat, implementarea principiului ”Plătești cât arunci” pentru ca cetățenii să scadă volumul de deșeu menajer generat prin colectarea separată a deșeurilor de ambalaje și penalizarea celor care nu își îndeplinesc obligațiile de colectare separată.

În acest sens, Asociația OIREP Ambalaje a inițiat și dezvoltat o amplă campanie de comunicare la nivel național, Un’ Doi Trei, în perioada mai – octombrie 2022, scopul fiind de a informa și educa cetățenii în vederea implementării colectării separate a deșeurilor de ambalaje la sursa de generare (acasă/în gospodărie).

Campania, care s-a desfășurat în medii de comunicare multiple – online, Social Media, outdoor, print, PR, editoriale, activare influencer – se bazează pe o idee simplă: Desfaci. Folosești/Savurezi. Arunci unde și cum trebuie. Să colectezi separat este SIMPLU | de BUN SIMȚ | NORMAL | CIVILIZAT.

Peste 5 milioane de cetățeni au fost expuși mesajelor Un’ Doi Trei, materialele campaniei au avut peste 80 de milioane de afișări, materialele video peste 5 milioane de vizualizări, iar site-ul dedicat a fost accesat de 200.000 de ori în perioada campaniei.

Tot anul trecut, Asociația OIREP Ambalaje a înaintat către Ministerul Mediului o propunere pentru instituirea unui mecanism de tip Clearing House, de coordonare a gestionării deșeurilor de ambalaje la nivel național. Alături de cei 10 membri din cadul Asociației OIREP Ambalaje, propunerea este susținută și de alte cinci organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului.

Acest mecanism are ca obiective principale: finanțarea la nivel național din sistemul OIREP a tuturor cantităților care ar trebui să fie colectate de către operatorii de salubritate din fluxul municipal, creșterea cantităților cu sprijinul tuturor actorilor implicați – producători, OIREP-uri, autorități locale, cetățeni, operatori ai serviciilor de salubrizare și cele de reciclare – și transparentizarea și optimizarea operațională a procesului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal.

Mecanismul Clearing House ar aduce împreună toți actorii implicați în procesul de gestionare a deșeurilor de ambalaje, atât de la nivel central, cât și local, creând astfel un model de colaborare, funcționalitate, echitabilitate și comunicare.

Articol publicat în Curs de Guvernare