Articole

Trasabilitatea în lanțul managementului deșeurilor – o necesitate stringentă a zilelor noastre

Trasabilitatea în lanțul managementului deșeurilor – o necesitate stringentă a zilelor noastre

18 noiembrie 2021

Mihaela Frăsineanu
Director Executiv, Asociația OIREP Ambalaje

Ediția cu numărul 26 a Conferinței Părților, organizată anul acesta de Națiunile Unite pe tema încălzirii globale, a reunit la Glasgow sute de participanți care au dezbătut și reflectat, asupra dezideratelor de mediu. Una dintre cele mai importante discuții s-a centrat pe modul în care plasticul deja întrunește toate caracteristicile pentru a deveni problema cea mai gravă a orei actuale. Utilizarea fără discernământ și fără restricții, în ultimii 40 de ani, a materiilor prime pe bază de plastic a generat o problemă atât omniprezentă, cât și extrem de costisitoare.

Inocentul plastic care se presupune a înlocui utilizarea – la fel de sălbatică, la rândul ei – a resurselor naturale precum lemnul, cărbunele sau petrolul, a devenit o problemă extrem de complexă între timp – de la multitudinea de utilizări de obiecte de unică folosință la modul semi-responsabil în care aceste obiecte sunt eliminate la finele ciclului de viață. Reciclare incompletă, raportare falsă, poluare, ecocid.

Unul dintre aspectele ridicate și cu ocazia COP26 este acela al politicilor duplicitare ale statelor industrializate care aleg să redirecționeze, contra unor tarife modice, deșeurile din plastic către țări mai puțin dezvoltate și a căror legislație încă nu le poate conferi o apărare eficientă împotriva mareei efective de plastic venite din vest. Decalajul abisal între producția de plastic și propria capacitate de reciclare a statelor din Europa și America de Nord – principalele vinovate de întreținerea acestui cerc vicios – plus exportul masiv către destinații în Asia și Africa sunt doar un aspect al unei “soluții” care generează un dezechilibru ecologic real.

Din păcate, datele actuale sugerează continuarea trendului crescător în producția și utilizarea de mase plastic. Printre altele, există și un argument economic care face acest lucru posibil – producția care utilizează plastic nou este mai eficientă economic decât cea care utilizează varianta reciclată a acestuia. Investițiile în capacități de producție care utilizează plastic reciclat sunt încă sub presiunea propriilor costuri.

În mod evident, legea este singurul element care poate stăvili exportul masiv de deșeuri de plastic către țările mai puțin dezvoltate. Convenția de la Basel și normativele aferente acesteia sunt driblate de organizații deja construite pe gap-ul legislativ între regiunile economice mondiale. Declararea și exportul de deșeuri plastice mixte sunt în continuare cea mai bună metodă de a disimula materii poluante sau chiar toxice. Criminalitatea aferentă acestei activități are legături inclusive cu traficul uman și sclavia modernă, din motive de necesitate a mâinii de lucru extrem de ieftine și mobile.

Nu ultimul pe lista efectelor distructive ale gropilor ilegale de gunoi din țările și teritoriile de destinație este efectul dramatic asupra calității vieții și a sănătății umane în comunitățile din proximitatea acestor gropi de gunoi. Arderea deșeurilor de plastic în aer liber, prin emanațiile toxice produse, sunt una dintre cele mai directe și mai severe forme de punere în pericol a mediului și a sănătății umane.

Legiuitorii concluzionează, firește, că numai un sistem integrat de informații și de trasabilitate al circuitului deșeurilor, plus o conlucrare permanentă între autorități, societatea civilă și presa liberă mai pot stăvili înrăutățirea fenomenului. În Uniunea Europeană, ca dealtfel și în România, există din fericire un sistem integrat de management al deșeurilor care face ca, prin concursul unor organisme de implementare a răspunderii extinse a producătorilor, traiectoria deșeurilor de ambalaje să fie una transparentă și verificabilă. Aflate în mijlocul circuitului, și făcând, conform legii de funcționare, legătura între municipalități, producători și importatori de ambalaje pe de o parte și colectori, transportatori și reciclatori pe de cealaltă parte, organizațiile de implementare a răspunderii extinse a producătorilor funcționează ca nod de informație și de verificare a cantităților și traseului deșeurilor de ambalaje în piață.

La curent cu toate problemele sau soluțiile de implementare a unui management eficient al deșeurilor de ambalaje, organizațiile de implementare a răspunderii extinse a producătorilor sunt sursa corectă pentru consolidarea controlului în sistem și pentru conceperea unei legislații care să servească în mod real obiectivelor de mediu.

Circuitul plasticului este un exemplu grăitor al modului în care, lăsat nesupravegheat, lanțul de entități economice pot circumveni legislației neunificate la nivel mondial și conduce la agravarea crizei ecologice actuale. Ca și în alte activități care generează circuite paralele față de lege, asigurarea trasabilității este primul pas către aducerea la normalitate.


Material apărut în Avocatnet.ro:
https://avocatnet.ro/articol_59732/Trasabilitatea-in-lan%C8%9Bul-managementului-de%C8%99eurilor-o-necesitate-stringent%C4%83-a-zilelor-noastre.html