COMUNICAT DE PRESĂ
București, 1 Octombrie 2021

Membrii Asociației OIREP Ambalaje sunt determinați să continue colaborarea cu Asociațiile pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru atingerea obiectivelor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din circuitul municipal.

În perioada 29 Septembrie – 1 Octombrie 2021, Asociația OIREP Ambalaje a participat la lucrările CONFERINȚEI NAȚIONALE “Managementul deșeurilor în economia circulară”, organizată de Federația Asociațiilor pentru Dezvoltare Intercomunitară în colaborare cu revista Infomediu Europa.

Cu ocazia acestui eveniment, Asociația OIREP Ambalaje a transmis participanților la Conferință – reprezentanți ai Asociațiilor pentru Dezvoltare Intercomunitară, companii care activează în domeniul managementului deșeurilor, furnizori de echipamente și soluții pentru economia circulară, autorități locale – determinarea membrilor ei de a continua cooperarea strânsă cu Asociațiile pentru Dezvoltare Intercomunitară.

Suntem conștienți de faptul că parteneriatele între membrii Asociației și autoritățile publice locale sunt cheia îndeplinirii obiectivului comun – colectarea si reciclarea deșeurilor de ambalaje. Membrii Asociației își doresc creșterea eforturilor pentru implementarea colectării separate a deșeurilor de la populație și eficientizarea sistemului de management al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor de ambalaje, fapt dovedit dealtfel de toate demersurile făcute în ultimii ani.

“Obiectivele de reciclare asumate de România ca membru al Uniunii Europene sunt prioritare și suntem deciși să punem umărul în continuare, alături de toți actorii implicați în proces, pentru atingerea acestora”, a declarat Dr. Mihaela Frăsineanu, Directorul Asociației OIREP Ambalaje.


Înființată în anul 2019 la inițiativa Organizațiilor pentru Implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor, Asociația OIREP Ambalaje are la momentul actual, ca membri, 9 OIREP.

Este o organizație profesională, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care urmărește promovarea intereselor membrilor săi în contextul desfășurării activității specifice acestora în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, vizând asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor în deplină conformitate cu legislația națională și Directivele Europene în materie.

Contact Asociația OIREP Ambalaje:
Telefon: +4 0748 979 979
E-mail: office@oirep.ro | Website: https://oirep.ro