COMUNICAT DE PRESĂ
București, 4 octombrie 2021

Asociația OIREP Ambalaje susține decizia Ministerului Mediului de a demara controalele cu privire la activitatea agenților economici care desfășoară activități de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

La data de 30 septembrie, Ministrul Tánczos Barna a dispus Gărzii Naționale de Mediu și Administrației Fondului pentru Mediu să demareze un control comun la nivel național, cel mai amplu realizat vreodată asupra activității de reciclare și valorificare a deșeurilor din România. Controalele la peste 365 de agenți economici care își desfășoară activitatea în acest sector vor da posibilitatea realizării unei radiografii foarte clare asupra întregii activități. Obiectivul acestei acțiuni de amploare vizează “eliminarea fraudei și a raportărilor false”, a declarat ministrul Tánczos Barna.

Asociația OIREP Ambalaje, reprezentând 9 organizații de implementare a răspunderii extinsă a producătorilor, salută decizia ministrului Tánczos Barna ca pe una extrem de necesară în contextul în care presiunea realizării obiectivelor de mediu ale României este din ce în ce mai mare.

Unul dintre cele mai importante elemente ale activității de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje este trasabilitatea proceselor, transparența informației și colaborarea agenților economici care fac parte din lanțul managementului deșeurilor. Ca și în oricare alt domeniu, răspunderea individuală a agenților economici pentru activitatea depusă trebuie întărită și stimulată prin acțiuni de control și supraveghere, menite a localiza și corecta în timp real greșelile, inexactitățile și posibilele fraude.

Membrii Asociației OIREP Ambalaje sunt conștienți de importanța demersului inițiat de ministrul Tánczos Barna, și doresc să pună la dispoziția autorităților de control ale statului toată expertiza în managementul deșeurilor de ambalaje, precum și informațiile necesare acestui proces de clarificare. Eficiența activității membrilor Asociației este condiționată de acuratețea și transparența activității economice a celorlalți reprezentanți ai lanțului managementului deșeurilor – colectori, transportatori, reciclatori. Răspunderea OIREP în fața producătorilor și importatorilor de produse ambalate, precum și a statului roman, depind de funcționarea în deplină legalitate a tuturor celorlalte entități economice implicate.

“Mai mult, așteptările membrilor Asociației OIREP Ambalaje în legătură cu acțiunea demarată de ministrul mediului sunt că aceasta va rezulta și într-o serie de clarificări ale reglementărilor și legislației referitoare la managementul deșeurilor, în așa fel încât efectul de “curățare” a sistemului să fie de durată, eficient, transparent, cu responsabilizarea reală a fiecărui operator economic implicat“ a declarat dr. Mihaela Frăsineanu, Directorul Executiv al Asociației OIREP Ambalaje.


Înființată în anul 2019 la inițiativa Organizațiilor pentru Implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor, Asociația OIREP Ambalaje are la momentul actual, ca membri, 9 OIREP.

Este o organizație profesională, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care urmărește promovarea intereselor membrilor săi în contextul desfășurării activității specifice acestora în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, vizând asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor în deplină conformitate cu legislația națională și Directivele Europene în materie.

Contact Asociația OIREP Ambalaje – EMAIL : office@oirep.ro. TELEFON: 0748 979 979