Evenimente

Asociația OIREP Ambalaje a participat la PRIA Environment

Asociația OIREP Ambalaje, reprezentată de către Dr. Mihaela Frăsineanu, Director Executiv, a participat la PRIA Environment, unul dintre cele mai importante forumuri de dezbatere pe teme de mediu, în data de 6 aprilie 2022.

Participarea la conferința PRIA Environment ne-a dat posibilitatea punerii în dezbatere a punctului de vedere al membrilor asociației cu privire la implementarea sistemului garanție-returnare, rolul și activitățile OIREP-urilor îndreptate spre eficientizarea managementului deșeurilor de ambalaje și măsurile necesare pentru creșterea și eficientizarea colectării separate a acestora și trecerea spre o economie circulară.

Considerăm că SGR reprezintă soluția optimă pentru colectarea ambalajele de sticlă, PET și aluminiu cu volum sub 3 litri, însă trebuie să atragem atenția și asupra celorlalte cantități majoritare de ambalaje care nu fac obiectul SGR-ului și care devin deșeuri ce vor fi gestionate, în continuare, în cadrul schemei clasice de Responsabilitate Extinsă a Producătorilor, respectiv prin intermediul OIREP-urilor. Pentru ca cele două instrumente pe care producătorii le au la dispoziție pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare, SGR și OIREP,  să aducă   beneficii   majore   managementului deșeurilor de ambalaje din România, este necesar să  se  țină cont de întrepătrunderea dintre ele și să nu existe discrepanțe în ceea ce privește, de exemplu, proprietatea asupra deșeurilor și materialelor și îndeplinirea obiectivelor.

Și pentru că eficientizarea sistemului, mai ales a celui care gestionează deșeuri municipale, este un subiect asupra căruia am atras atenția de fiecare dată, considerăm că propunerea asociației noastre de înființare unei entități private (de tipul Clearinghouse/Registru), în scopul optimizării sistemelor de colectare separată și acoperirii costurilor privind gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale la nivel național, este absolut necesar a fi discutată, împreună cu toți factorii implicați.

De altfel, un astfel de organism este stipulat și în Directiva cadru deșeuri, iar existența lui este determinată de necesitatea pregătirii pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare din ce în ce mai mari, de Decizia EURATOM de introducere a unei noi taxe pe plasticul nereciclat și de nevoia de transparentizare a activităților derulate de către toți stakeholderii.

Și pentru că înțelegem nu doar nevoia de dialog dar și pe cea de educare, ASOCIAȚIA OIREP Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, va începe din această lună derularea primei campanii naționale de responsabilitate socială privind protecția mediului, prevenirea producerii de deșeuri, centrele de refolosire, pregătire pentru refolosire și mai ales colectarea separată și sistemele de colectare, prevenirea aruncării necontrolate a deșeurilor, reciclare și reutilizare. Obiectivul campaniei este diminuarea impactului deșeurilor de ambalaje asupra mediului înconjurător și creșterea gradului de conștientizare asupra importanței colectării separate și a reciclării deșeurilor de ambalaje. Această campanie își propune conștientizarea cetățenilor, autorităților publice locale, instituțiilor și a mediului de afaceri, deci a deținătorilor și generatorilor de deșeuri și ne așteptăm ca rezultatele acestei campanii să fie cuantificate prin cantitățile crescute de deșeuri de ambalaje reciclate.