Evenimente

Asociația OIREP Ambalaje participă la lucrările CONFERINȚEI NAȚIONALE “Managementul deșeurilor în economia circulară”

Asociația OIREP Ambalaje participă la lucrările CONFERINȚEI NAȚIONALE
“Managementul deșeurilor în economia circulară”

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2021, Asociația OIREP Ambalaje participă la lucrările CONFERINȚEI NAȚIONALE “Managementul deșeurilor în economia circulară”, organizată de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA.

Evenimentul este dedicat dezbaterilor între reprezentanții ADI, operatorilor de colectare, transport, sortare și administrare depozite/CMID, OIREP-uri, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național.

Iată subiectele aflate pe ordinea de zi a CONFERINȚEI NAȚIONALE “Managementul deșeurilor în economia circulară”:
➢ Modificări legislative în implementare – Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, OUG nr.1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015, OUG privind depozitarea deșeurilor, OUG privind regimul deșeurilor, Ordinul nr. 784/91/2021 privind aprobarea procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcțiune a unui amplasament, instalații ori zone de depozitare sau a oricărei părți din acestea;
➢ Exemple de bună practică și soluții alternative pentru colectarea și tratarea deșeurilor municipale și industriale ;
➢ Finanțarea activităților de colectare, transport și sortare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale pe principiul responsabilității extinse a producătorului, contractare si proceduri de lucru.
➢ Finanțarea activităților de colectare, transport și reciclare a DEEE- urilor din deșeurile municipale pe principiul responsabilității extinse a producătorului.
➢ Soluții de finanțare pentru dezvoltarea și completarea infrastructuri de gestionare a deșeurilor prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență; Soluții de finanțare prin intermediul Parteneriatului Public – Privat.
➢ Exemple de bună practică în cadrul campaniilor de conștientizare și informare derulate prin intermediul ADI;
➢ Măsuri /Proceduri/Acțiuni concrete privind atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Evenimentul se va desfășura în localitatea Teleac, județul ALBA, în perioada 29 septembrie – 01 octombrie 2021 în sala de conferințe a resortului Theodora Golf Club.

ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Revista INFOMEDIU EUROPA.

Descarcă invitație