Evenimente

Finanțarea sectorului deșeurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență – oportunități, provocări și perspective

Asociația OIREP Ambalaje invitată la evenimentul “Finanțarea sectorului deșeurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență – oportunități, provocări și perspective”

În contextul necesității îmbunătățirii continue a procesului de conformare cu țintele prevăzute de legislația europeană și națională, se impune extinderea și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea trecerii la economia circulară.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) propune măsuri de îmbunătățire a guvernanței în sectorul gestionării deșeurilor, precum și investiții importante în dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune.

EY România și Asociația Municipiilor din România, în parteneriat cu Asociația  Română pentru Managementul Deșeurilor și Coaliția pentru Economia Circulară, organizează în data de 7 decembrie, începând cu ora 10:00,  workshop-ul – dezbatere ,,Finanțarea sectorului deșeurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență – oportunități, provocări și perspective”.

Acest workshop își propune să contribuie la o mai bună înțelegere a măsurilor de investiții propuse în cadrul PNRR și a mecanismelor instituționale de implementare a acestuia, din dorința de a crește gradul de conștientizare la nivelul entităților și organismelor responsabile la nivel central și local asupra pașilor și provocărilor pe care le implică accesarea finanțării PNRR.