Directiva 2008/98/CE

a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Directiva 94/62/CE

privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Directiva 2018/852, cea mai recentă modificare adusă Directivei 94/62/EC

Decizia 2005/270/CE

stabilește formularele-tip, precum și regulile pentru calcularea, verificarea și raportarea datelor care trebuie furnizate de către țările UE Comisiei în fiecare an, pentru a monitoriza implementarea Directivei 94/62/CE

Decizia (UE) 2019/665

modifică Decizia 2005/270/CE