Legea nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările si completările ulterioare

Ordonanța de Urgență nr. 92/2021

privind regimul deșeurilor

Legea nr. 51/2006

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 1362/2018

privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Ordinul 1555/2020

pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1362/2018

Ordonanța de Urgență nr. 196/2005

privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 2413/2016

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 2190/2021

pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului