Națională Europeană
Legea nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor, republicată

Legea nr. 51/2006

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 1362/2018

privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Ordinul 1555/2020

pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1362/2018

Ordonanța de Urgență nr. 196/2005

privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 2413/2016

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Directiva 2008/98/CE

a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Directiva 94/62/CE

privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Directiva 2018/852, cea mai recentă modificare adusă Directivei 94/62/EC

Decizia 2005/270/CE

stabilește formularele-tip, precum și regulile pentru calcularea, verificarea și raportarea datelor care trebuie furnizate de către țările UE Comisiei în fiecare an, pentru a monitoriza implementarea Directivei 94/62/CE

Decizia (UE) 2019/665

modifică Decizia 2005/270/CE