Relația OIREP – UAT/ADI (autorități publice locale)

RRelația între OIREP si UAT/ADI se derulează în baza prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a Ordinelor 1362/2018 și 1555/2020.

Conform acestora, un OIREP trebuie să desfășoare, printre alte activități, și

„acoperă, cu prioritate, prin contractele, parteneriatele sau alte forme de colaborare încheiate cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, costurile nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili, pe baza ponderii, așa cum este definită în anexa nr. 4”

din OM nr. 1555/2020.

Pentru implementarea într-o forma unitara, la nivel național, a acestor prevederi și pentru asigurarea unor condiții de colaborare transparente, este necesară o procedură de lucru care să respecte următoarele: