Organele de conducere, administrare
și control ale asociației sunt:

a)
a)
Adunarea Generală
a asociaților

b)
b)
Consiliul Director al asociației

c)
c)
Directorul executiv

Componența nominală a organelor de conducere,
administrare și control este următoarea:

a
Adunarea Generală se compune din toți membrii asociației
b
Consiliul Director este format din 5 membri și un membru supleant, având următoarea structură:

CRISTIAN LAZĂR – Președinte
SORIN DUMITRU – Vicepreședinte
ADIN IONESCU – Membru
VALI GHEORGIȚĂ – Membru
LUMINIȚA ROȘCA – Membru
GHEORGHE BRATU – Membru supleant

c
Director executiv:

 MIHAELA FRĂSINEANU

a)
Adunarea Generală se compune din toți membrii asociației

b)
Consiliul Director este format din 5 membri și un membru supleant, având următoarea structură:

GEANIN ȘERBAN – Președinte
SORIN DUMITRU – Vicepreședinte
ADIN IONESCU – Membru
VALI GHEORGIȚĂ – Membru
LUMINIȚA ROȘCA – Membru
GHEORGHE BRATU – Membru supleant

c)
Director executiv

Mihaela Frăsineanu